Chương Trình Trong Tháng
Events of the Month

May 05 –  Lễ các em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu lúc 12:30 PM
May 06 to 12 –  Tuần 7 cho người xin khấn
     Xin cầu nguyện suốt tuần có Lễ
May 08 –  Công Tác Ngày Mẹ Muôn Hoa
May 11 –  Khai Mạc Ngày Mẹ Muôn Hoa
     7:00 PM Kiệu Thánh Thể, Thánh Lễ
     8:30 PM Chương Trình Thánh Ca
May 12
* 8:00 AM - Sáng Chúa Nhật Thánh Lễ cầu nguyện theo ý những người xin khấn
* 9:00 AM - 10:30 AM Hội Thảo tại Đền Thánh
* 9:15 AM - Xưng tội tại các lớp
* 11:00 AM - Dâng hoa kính Đức Mẹ, Cung Nghinh Thánh Tượng Fatima
   Thánh Lễ trọng thể, Phép Lành Tòa Thánh
June 15 –  Thứ Bảy 10 AM, Thánh Lễ Thêm Sức,
     35 em Lãnh Nhận Phép Bí Tích Thêm Sức.