Chương Trình Trong Tháng
Events of the Month

Dec. 08 –  Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 7:00 AM & 7:30 PM (Bổn Mạng CĐ Mẹ Vô Nhiễm)
Dec. 16 –  Thứ bảy tĩnh tâm Cộng Đoàn lúc 7:00 PM
Dec. 24 –  Hát Thánh Ca và hoạt cảnh Giáng Sinh lúc 7:30 PM
      Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh lúc 9:00 PM.
Dec. 25 –  Đại Lễ Giáng Sinh lúc 11:00 AM
Dec. 31 –  Lễ Thánh Gia Thất (Bổn Mạng khu Thánh Gia) lúc 9:00 AM
Jan. 01 –  Thứ hai Lễ Mẹ Thiên Chúa ( Lễ trọng và buộc)
Jan. 26 –  Lớp Thêm Sức 3 Retreat, tĩnh tâm 3 ngày (26, 27, 28/1/2024)
Feb. 04 –  Lễ Tết Nguyên Đán lúc 9:00 AM
     Khai mạc Hội Chợ Xuân lúc 10:30 AM cho tới 5:00 PM.
Feb. 10 –  Thứ bảy mồng 1 Tết Giáp Thìn 2024

Thông Báo
Announcements
Photo of Cac Thanh Tu Dao


Photo of Tet Trung Thu