Chương Trình Trong Tháng
Events of the Month

Feb. 04 –  Lễ Tết Nguyên Đán lúc 9:00 AM
     Khai mạc Hội Chợ Xuân lúc 10:30 AM cho tới 5:00 PM.
Feb. 10 –  Thứ bảy mồng 1 Tết Giáp Thìn 2024
Feb. 14 –  Bắt đầu mùa chay (Ash Wednesday), 7:30 PM Lễ Tro - Xức Tro
     7:00 PM Các thứ sáu mùa chay có ngắm 14 Đàng Thánh Giá
     7:30 PM Thánh Lễ

Thông Báo
Announcements
Photo of Tet Trung Thu


Photo of Confession