Bản Tin Đền Thánh
Văn Pḥng
Đọc Thánh Thư
Ca Đoàn Ave Maria
Ca Đoàn Mẹ Vô Nhiễm
Giáo Lư Việt Ngữ
Ngày Mẹ Muôn Hoa 2014
Bản Đồ Đền Thánh
Thánh Ca Tin Mừng
Karaoke Thánh Ca
Câu Truyện Minh Họa
Hỏi Đáp
Xin Khấn
Nghe Giảng
Video Phim Đạo
H́nh Ảnh
Gx. St. Mary Magdalene

Ơn Gọi Đồng Công

Bài đọc Lễ Thánh Giá (14.9)

 

 

 
 
 
 Lịch Phụng Vụ - tháng 9

 

 07.09  CN 23 Thường Niên

 14.09  CN Lễ Suy Tôn Thánh

            Giá

 21.09  CN 25 Thường Niên

 28.09  CN 26 Thường Niên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng Công USAĐồng Công VNGP San BernardinoTin Mừng Chúa NhậtSuy Niệm Chúa NhậtGóp Ư Kiến
THÁNH LỄ:
   Ngày thường: 7g00 sáng. Sau Thánh Lễ, lần hạt Mân Côi và Chầu Thánh Thể
   Thứ Bảy:         7g00 tối. (Thánh lễ Chúa Nhật)
   Chúa Nhật:      9g30 sáng và 12g30 trưa


BÍ TÍCH:

   Rửa Tội: Chúa Nhật đầu tháng sau Thánh Lễ 9g30. Xin làm đơn và nộp tại
                 Văn Pḥng Đền Thánh 2 tuần trước ngày rửa tội


LIÊN LẠC:

  - dtmedangcon@gmail.com
  - Cha Gioan M. Cao Vũ Nghi,               951-258-8734

  - Cha Gioan M. Đinh Viết Luận,            417-483-1673

  - Ông Nguyên (Chủ tịch HĐ Mục Vụ)     951-277-9123
  - Anh Truyền, (Chủ tịch HĐ Tài Chánh) 951-279-4762

  - Anh Tân, Trưởng ban Phụng Vụ         951-427-3514
  - Anh Lộc (Phụng Vụ)                          951-359-1617
  - Anh Thịnh (Đoàn Liên Minh TT)         951-427-6773

  - Chị Nga (Hội Các Bà Mẹ CG)              951-208-0635       

  - Anh Cương (Trưởng ban Giáo Dục)     951-271-6250

  - Anh Phạm Trác (TNTT)                     951-454-6028      

 

 

 

  

 

 

THÔNG BÁO


 

BẢN TIN ĐỀN THÁNH - THÁNG 9 

 

ĐƠN GHI DANH GIÁO LƯ - VIỆT NGỮ 2014-2015

ĐƠN GHI DANH THIẾU NHI THÁNH THỂ 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Giáo Xứ Thánh Maria Mađalena, Corona, CA. Giáo Phận St. Bernadino, nhằm phụng thờ Thiên Chúa, và tôn kính Đức Trinh Nữ Maria qua việc sốt sắng cử hành các Bí Tích, sống và loan truyền Lời Chúa, thực thi việc Truyền Giáo và công việc bác ái theo trong ngôn ngữ Việt Nam, theo truyền thống của Giáo Hội và văn hóa Việt Nam.

                      Copyright by Den Thanh Me Dang Con 2010